Enerji Politikamız

Mega Metal San. Ve Tic. A.Ş‘nin dört ana gider kaleminden bir tanesini enerji oluşturur.

Mega Metal San. Ve Tic. A.Ş olarak enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla birim üretim başına tükettiğimiz enerji miktarını analiz ederiz ve projelerle iyileştiririz.

Biz Mega Metal San. Ve Tic. A.Ş olarak; 

  • Tüm süreçlerimizde, enerji verimliliğini dikkate alarak gelişen teknolojilerle sürekli iyileştirme yapmayı, 
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
  • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları takip ederek uygulamada öncülük yapmayı,
  • İşletmemizdeki tüm çalışanlarda enerji verimliliği kültürünü oluşturmak için gerekli eğitim ve gelişim faaliyetlerini yapmayı,
  • Enerji verimliliği projelerinde iç ve dış kaynakları en etkin şekilde kullanmayı, 
  • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile her yıl enerji performansımızı artırmaya çalışacağımızı, taahhüt ederiz.