İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Politikamız

Mega Metal ailesi olarak, çevreye verdiğimiz değer ile geleceğimize değer katmak ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacımızı destekleyen bir iş sağlığı ve çevre politikası oluşturduk.

  • Firmamız gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle yasal mevzuatlara uygun olarak çevreye zarar vermeden ürün ve hizmet servis etmeyi amaçlar.
  • Firmamız çevreye zarar verme riski olabilecek her türlü tehlikeyi önleyici planları, yasal mevzuatlar doğrultusunda kurmayı amaçlar.
  • Firmamız sıfır iş kazası hedefi ile çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlar.
  • Firmamız tüm çalışanlarının çevreye zarar vermeme bilinci ile faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sürekli gelişim ilkesiyle eğitimlerine devam etmeyi amaçlar.
  • Firmamız, acil durum planlarını ve ekipmanlarını düzenli test ederek sürekli güncellemeyi amaçlar.
  • Firmamız, başta su ve elektrik olmak üzere ülkemiz kaynaklarını doğru ve verimli kullanmayı ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı amaçlar.
  • Firmamız, çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozacak tüm tehlike ve riskleri proaktif bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almayı amaçlar.
  • Firmamız, tüm çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin beklenti ve görüşlerine değer vererek etkin danışma ve katılımları ile olayları, tehlikeleri ve fırsatları raporlarken hiçbir misilleme ile karşılaşmadan en üst düzeyde yönetim desteği vermeyi amaçlar.

İş sağlığı ve çevre politikamızın başarısı, firmamızın tüm çalışanlarının ekip ruhu ile ortak iş birliklerinin sonucudur.