“2022 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi açıklandı. Şirketimiz Mega Metal,  115. sırada yerini aldı.


Bu başarıda Mega Metal ailesinin her bir ferdinin emeği var, alın teri var. Mutluyuz ve Gururluyuz.

İSO 500 LİSTESİNDE 115. SIRADAYIZ!