SIKÇA SORULAN SORULAR

GES yatırımı yapılacak araziler halka arz işleminden önce satın alınarak, şirketimiz mülkiyetine geçmiştir.

İzahnamede belirtildiği üzere halka arzdan gelen rakamın %10’luk kısmı GES projeleri için harcanacaktır. 

Şirketin hisse fiyatlarıyla ilgili, SPK kural ve yönetmeliklerine bağlı olarak alacağı  her türlü aksiyon ve karar  kamuoyuna anında  açıklanacak olup, bu konuyla ilgili her türlü yeni bilgi ve gelişme kamuoyuyla anında paylaşılacaktır.

Hisse değeri borsalarda oluşan arz ve talebe bağlı olarak belirlendiğinden, bu dengeye bağlı olarak zaman zaman normalin üzerinde  fiyat hareketliliği oluşabilmektedir.

Şirket, kendi hisselerinin geri alımını SPK kural ve yönetmeliği gereği sadece yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirebilmektedir. Bu konuda henüz alınmış bir karar bulunmamaktadır. Hisse geri alımıyla ilgili her türlü yeni bilgi ve gelişme kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İzahnamede de beyan edildiği üzere, halka arzdan sağlanan fonun %30‘u inorganik büyüme için kullanılacaktır. Yönetim Kurulu Başkanımızın belirttiği gibi önceliğimiz, başta Amerika olup, yanı sıra Avrupa’da da oluşabilecek fırsatları öncelikli olarak değerlendirme yönündedir.

Mevcut durumda yeni bir gelişme veya bilgi bulunmamakla birlikte, yeni bir bilgi ve gelişme olması halinde kamuya açıklama yapılacaktır.

İzahnamede belirtildiği üzere, sağlanan fonun %20’si organik büyüme şeklinde kullanılacaktır. Organik büyüme kapsamında özellikle yurtiçinde yapılması planlanan yatırım planımız ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Konuyla ilgili her türlü yeni bir bilgi ve gelişme KAP aracılığı ile  kamuya açıklanacaktır.

Fiyat hareketliği konusuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge SPK kural ve yönetmelikleri dahilinde açıklanmakta olup, tüm faaliyet ve iş akışlarımız olağan şekilde devam etmektedir.

Şirketimiz üretim şirketi olup proje bazında çalışmadığı için müşterilerle devam eden mevcut ve yeni iş ilişkileri  proje bazlı ve limitli süreli  değil, devamlılığı ve sürekliliği olan işler olduğundan, proje bazlı çalışan şirketlerde olduğu gibi yeni iş ilişkilerinin açıklanması satışlarımızı ve sektörde rekabetimizi  olumsuz etkileyeceğinden, SPK kural ve yönetmelikleri  dışında çok sık açıklama mümkün olamamaktadır. Ama yönetmelikler ve kurallar dahilinde yatırımcılarımıza açıklanması gereken yeni iş anlaşmalarımız ve her türlü faaliyetlerimiz anında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

TMS 21 Standart'ına göre operasyonlarımızda geçerli ana para birimimiz USD olduğu için, finansal tablolarımızda enflasyon muhasebesi uygulanmayacaktır.

Yatırımcı ilişkileri ve finansman konularındaki her türlü soru ve paylaşımınız için iletişime geçebilirsiniz.

[email protected] +90 212 243 54 54