İnsan Kaynakları

Mega Metal İnsan Kaynakları Politikamız

Nitelikli İnsan Kaynağını Kazanmak

Yetkinlik bazlı yürütülen mülakatlarla, şirkete ve işe kolay uyum sağlayacak doğru adayların doğru pozisyonlara seçilmesi başta İnsan Kaynakları olmak üzere tüm yönetim kadrolarının sorumluluğundadır.

Şirket içinde yatay ve dikey kariyer fırsatlarını artırmak amacıyla; yeni açılmış veya boş kalmış pozisyonlar için şirket içinden başvuran adaylara öncelik verilmektedir.

Adil Ücret İlkesini Sürdürmek

Şirketimizin ücret politikaları; şirket içi denge, ücret araştırmaları, bireysel performans ve ekonomik veriler ışığında belirlenmektedir.

Çalışanlarımızın motivasyon seviyelerini sürekli yüksek tutmayı amaçlıyoruz. Aldıkları sorumlulukları, yetkinliklerini, eğitim seviyelerini ve iş tecrübelerini esas alan; adaleti ve piyasa ile rekabeti ön planda tutan etkin bir ücretlendirme sistemi uyguluyoruz.

Gelişmeyi Sürekli Kılmak

Gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilmek doğrultusunda, çalışanların bireysel ve teknik gelişimlerini sürekli kılmak için her yıl kaynak ayırmaktayız.

İşi yaparak öğrenme prensibinden hareketle konusunda uzman olan kurum ve kişilerin danışmanlığında gelişmeleri bire bir takip ediyoruz.

Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri (Mega - Etik)

Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi bir dilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve MEGA METAL SAN. VE TİC. A.Ş. dışı yayınlarda referans olarak kullanılamaz.

Dokümanın kontrollü ve kontrolsüz dağıtımı MEGA METAL prosedürlerine göre gerçekleştirilir.

Başvurularınızı insankaynaklari@megametal.com.tr adresine iletebilirsiniz.