MEGA METAL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsanı merkezimize alarak, çalışanlarımız arasında ayrım gözetmeksizin; eşitlik, işbirliği ve sürekli gelişimi destekleyen bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.

Şirketimiz hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik seçeriz. İşe alım sürecine dahil olan tüm adaylarımıza eşit uzaklıkta dururuz. Bunun için objektif değerlendirme araçları kullanırız. Adayların teknik becerilerinin ihtiyacımıza uygunluğuna, görevin getirdiği davranışsal özelliklere, şirketimizin temel yetkinliklerine ve değerlerine uygunluğunu gözetiriz.
Şirketimizin, sürekli değişen dünya koşullarına adapte olabilmesi ve rekabet avantajını sürdürebilmesi için çalışanlarımızın teknik ve davranışsal gelişimlerine yatırım yaparız. Kritik pozisyonlar için yedekleme planlaması yaparız.
Şirket içinde uyumlu, piyasa koşullarında rekabetçi ücret politikası uygulanır. Unvan ve kişiden bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş büyüklüğü ölçme sistemi kullanırız. Ulusal piyasa araştırmalarıyla ücret piyasalarını yakından takip eder; piyasa analizleri neticesinde adil ve rekabetçi bir ücret politikası uygularız.
Bir üst pozisyon için uygun olabilecek çalışanlarımızı belirlemek amacıyla; şeffaf, adil ve objektif değerlendirme araçları ve performans verilerinden faydalanırız.
Çalışanlarımızı şirketimiz hedef ve stratejilerini destekleyen başarı, davranış ve çabalarından dolayı takdir eder, şirkete bağlılığı ve motivasyonunu artırmak amacıyla ödüllendiririz.

KARİYER BAŞVURULARINIZ İÇİN

[email protected]

İŞ İLANLARI

Kurumsal İletişim Müdürü HEMEN BAŞVUR
Finans Operasyon Uzmanı HEMEN BAŞVUR