Ortaklık Yapısı
31.12.2023 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Cüneyt Ali TURGUT 96.575.000 36,44%
Abdullah TURGUT 60.675.000 22,90%
Fatma DÖNMEZ 22.500.000 8,49%
Mehmet Emin TURGUT 11.250.000 4,25%
İhsan Ahmet TURGUT 11.250.000 4,25%
Halka Açık Kısım 62.750.000 23,68%
Toplam 265.000.000 100,00%

İMTİYAZLI PAYLAR

Şirket paylarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 47.250.000 adet nama yazılı A Grubu paydan, 217.750.000 adet B grubu hamili paydan oluşmaktadır. A grubu payların Genel Kurulda 5 oy hakkı mevcuttur. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmede belirtilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri ve finansman konularındaki her türlü soru ve paylaşımınız için iletişime geçebilirsiniz.

[email protected] +90 212 243 54 54